Тренінг з питань прав, пільг і гарантій військовослужбовців

IMG 1167

З 28 листопада по 01 грудня проведено другий модуль семінару – тренінгу з питань прав, пільг і гарантій військовослужбовців, які приймали участь у антитерористичній операції для 2-х груп учасників.

Другий модуль заходу був присвячений розгляду питань конфліктної психології та медіації конфліктів при наданні правових і соціальних послуг учасникам АТО.
Учасники заходу: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, члени громадських організацій, які входять до складу центрів надання допомоги учасникам АТО і приймали участь у першому модулі семінару-тренінгу, що проходив у жовтні.
Основні теми, які були розглянуті на тренінгу – «Поведінкові реакції: правила війни», «Повернення», «Причини виникнення конфліктних ситуацій у роботі з клієнтами. Поведінка конфліктуючих сторін. Конфліктогени», «Навички Ненасильницького спілкування у конфлікті, застосування методів ННС в роботі медіаторів, визначення особистого стилю поведінки у конфлікті, вміння трансформувати конфлікт через роботу з емоціями та потребами конфліктуючих сторін».
Тренінг проводився із застосуванням практичних вправ - «Правила безконфліктного спілкування з ветеранами АТО», «Застосування елементів медіації у вирішенні конфліктних ситуацій», «Відпрацювання вмінь будувати діалоги для вирішення конфліктних ситуацій», - із застосуванням елементів інтерактивну: мозковий штурм, рольові ігри, симуляції, робота у парах та у великому колі..

IMG 1221
Учасникам тренінгу були видані інформаційні матеріали: пам'ятка «Повертайся здоровим», «Па'мятка бійцям», «Пам'ятка для сімей військовослужбовців», «Путівник військовослужбовця та демобілізованого», буклет про послуги медіації.
Тренери відмічають, що мета і завдання модуля тренінгу - покращання рівня знань учасників з питань конфліктної психології та медіації конфліктів при наданні правових і соціальних послуг учасникам АТО - досягнуті. Наприкінці тренінгу учасники утворили робочі групи щодо оптимізації взаємодії між відомствами, районами області, які дають можливість покращити надання соціально-психологічно-правових послуг учасникам АТО.
Є запит на проходження навчання з медіації. Є зацікавленість в засвоєнні навичок ННС під час надання послуг цільовій групі.
Учасники тренінгу висловили побажання про організацію постійно діючих тренінгів психологічного напрямку для надавачів соціальних послуг населенню з метою, як покращання якості обслуговування громадян, в тому числі і учасників АТО, так і профілактики передчасного професійного вигоряння надавачів соціальних послуг.

IMG 1212

5464654